Direct contact:

klantenservice@hostmonster.nl

Disclaimer

Hostmonster Europe besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze websites. Vergissingen, fouten en verzuimen, zoals verschrijvingen ten aanzien van de prijs of informatie op deze website, zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie. Hostmonster Europe is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie via deze website, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Hostmonster Europe of door u aan Hostmonster Europe middels een website van Hostmonster Europe of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Hostmonster Europe geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Hostmonster Europe via deze website. Hostmonster Europe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Hostmonster Europe garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. U zal Hostmonster Europe, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

social media

over hostmonster

Sinds 2004 een leverancier van veilige, stabiele en zorgeloze webhosting diensten!

 

Hostmonster biedt webhosting, domeinnaam registratie, reseller hosting, website oplossingen
en breed scala van diensten aan.

© 2004 - 2021 Hostmonster Europe. All rights reserved.